หน้าหลัก > กิจกรรม

13 มีนาคม 2562 SSRUIC Job & Education Fair 2019
" นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับคะแนนกิจกรรมจำนวน 6 หน่วย ". ...
13 มี.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62
กิจกรรมปัจจุบัน