หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

International College, SSRU completed the Quality Assurance for the Academic Year 2019
On September 11, 2020, the internal quality assurance at the institutional level was carried out to ...
2020-09-15 17:17:12
Students of Tourism Management Program participating MICE Capabilities Project: MICE Student Chapter by TCEB
To prepare the students to have new perspective of the tourism industry and to help them keep up wit ...
2020-08-20 18:35:29
Tourism lecturer joined a river trip with South Bangkok Power Plant, Samut Prakan Province
On August 8, 2020 Ajarn Siripen Yiamjanya from Tourism Management Program joined a river trip with t ...
2020-08-20 18:14:01
Lecturers of Tourism Management Program had a meeting
For this coming academic year 2020 (B.E. 2563) the lecturers of Tourism Management Program had a sma ...
2020-08-20 18:15:13
สาขาการจัดการท่องเที่ยว วิทยาลัยนานาชาติ รับสมัครนักศึกษารอบใหม่ ระหว่างวันที่ 9-15 มิถุนายน 2563
สาขาการจัดการท่องเที่ยว วิทยาลัยนานาชาติ รับสมัครนักศึกษารอบใหม่ ระหว่างวันที่ 9-15 มิถุนายน 2563 ...
2020-08-20 18:10:50
อาจารย์สาขาการจัดการท่องเที่ยวร่วมดำเนินงานในโครงการ OTOP ชุมชน และโครงการยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น
Download PDF ข่าวอาจารย์สาขาการจัดการท่องเที่ยวร่วมดำเนินงานในโครงการ OTOP ชุมชน และโครงการยุวพัฒน์ร ...
2018-12-26 12:44:47
ข่าวพาเพลินทัวร์ ณ จังหวัดราชบุรี
Download PDF พาเพลินทัวร์ จ.ราชบุรี ...
2018-12-04 12:38:06
โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในรายวิชา ITM 4541 Internship in Tourism Management
Download PDF โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ   ในรายวิชา ITM 4541 Internship ...
2019-04-01 13:41:24
นักศึกษาสาขาการจัดการท่องเที่ยวเข้าร่วมงานครบรอบ 80 ปี สวนสุนันทา “Smart and Classic” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ระหว่างวันที่ 8-11 พฤศจิกายน 2561
Download PDF ข่าวนักศึกษาสาขาการจัดการท่องเที่ยวเข้าร่วมงานครบรอบ 80 ปี สวนสุนันทา (ภาษาไทย) ...
2018-11-12 15:26:23
ข่าวปัจจุบัน