หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวพาเพลินทัวร์ ณ จังหวัดราชบุรี
Download PDF พาเพลินทัวร์ จ.ราชบุรี ...
2018-12-04 12:38:06
โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในรายวิชา ITM 4541 Internship in Tourism Management
Download PDF โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ   ในรายวิชา ITM 4541 Internship ...
2018-11-29 15:14:37
เที่ยวทั่วไทยไปกับนักศึกษาสาขาการจัดการท่องเที่ยว วิทยาลัยนานาชาติ มรภ.สวนสุนันทา
Download PDF ข่าวนักศึกษาสาขาการจัดการท่องเที่ยวเดินทางไปจ.น่าน ...
2018-11-13 08:33:17
นักศึกษาสาขาการจัดการท่องเที่ยวเข้าร่วมงานครบรอบ 80 ปี สวนสุนันทา “Smart and Classic” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ระหว่างวันที่ 8-11 พฤศจิกายน 2561
Download PDF ข่าวนักศึกษาสาขาการจัดการท่องเที่ยวเข้าร่วมงานครบรอบ 80 ปี สวนสุนันทา (ภาษาไทย) ...
2018-11-12 15:26:23
นักศึกษาสาขาการจัดการท่องเที่ยวทัศนศึกษา ณ ชุมชนท่าคาและอำเภออัมพวา จ.สมุทรสงคราม
Download PDF ข่าวนักศึกษาสาขาการจัดการท่องเที่ยวทัศนศึกษา ณ ชุมชนบ้านท่าคาและอัมพวา ...
2018-11-13 08:25:00
นักศึกษาสาขาการจัดการท่องเที่ยวประชุมหารือโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น
Download PDF นักศึกษาสาขาการจัดการท่องเที่ยวประชุมหารือโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ...
2018-10-17 14:56:52
สาขาการจัดการท่องเที่ยว ของวิทยาลัยนานาชาติ จัดโครงการ The memorable experience of walking to explore Bangkok particularly the inner zone
Download PDF สาขาการจัดการท่องเที่ยว ของวิทยาลัยนานาชาติ จัดโครงการ The memorable experience of walk ...
2018-10-11 17:51:25
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน นำคณะนักศึกษาสาขาการจัดการท่องเที่ยวทัศนศึกษา ณ โรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต
Download PDF วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน นำคณะนักศึกษาสาขาการจัดการท่องเที่ยวทัศนศึกษ ...
2018-10-16 13:43:15
ข่าวย้อนหลัง