หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

รวมรูปถ่ายบรรยากาศดีๆในโครงการแอ่วเหนือ แล อาเซียน 2 ประเทศ ประจำปี 2562
Download PDF Version รวมรูปถ่ายบรรยากาศดีๆในโครงการแอ่วเหนือ แล อาเซียน 2 ประเทศ ประจำปี 2562  ...
2019-12-11 12:44:15
สาขาการจัดการท่องเที่ยว วิทยาลัยนานาชาติ จัดโครงการ แอ่วเหนือ แล อาเซียน 2 ประเทศ ประจำปี 2562
Download PDF Version ข่าวสาขาการจัดการท่องเที่ยว วิทยาลัยนานาชาติจัดโครงการ แอ่วเหนือ แล อาเซียน 2 ป ...
2019-12-11 12:18:36
นักศึกษาสาขาการจัดการท่องเที่ยวเข้าร่วมประกวดในโครงการ "Say No To Plastic"
Download PDF Version ข่าวนักศึกษาสาขาการจัดการท่องเที่ยวเข้าร่วมประกวดในโครงการ "Say No To Plas ...
2019-12-11 10:59:21
นักศึกษาและอาจารย์สาขาการจัดการท่องเที่ยวร่วมโครงการทัศนศึกษา ณ วัดต่างๆ ในกรุงเทพมหานคร วันที่ 2
Download PDF Version ข่าวนักศึกษาและอาจารย์สาขาการจัดการท่องเที่ยวร่วมโครงการทัศนศึกษา ณ วัดต่างๆ ใน ...
2019-11-06 12:59:32
รวมรูปการเดินทางสู่จังหวัดชลบุรีของพวกเรา นักศึกษาสาขาการจัดการท่องเที่ยว วิทยาลัยนานาชาติ มรภ.สวนสุนันทา 2562
Download PDF Version ข่าวรวมรูปการเดินทางสู่จังหวัดชลบุรีของพวกเรา นักศึกษาสาขาการจัดการท่องเที่ยว ว ...
2019-11-06 12:09:35
มัคคุเทศก์น้อยจากสาขาการจัดการท่องเที่ยว วิทยาลัยนานาชาติ มรภ.สวนสุนันทา
Download PDF Version ข่าวมัคคุเทศก์น้อยจากสาขาการจัดการท่องเที่ยว วิทยาลัยนานาชาติ มรภ.สวนสุนันทา ภา ...
2019-11-06 11:08:09
นักศึกษาสาขาการจัดการท่องเที่ยวร่วมกันจัดทัศนศึกษา ณ วัดต่างๆในกรุงเทพมหานคร #วันที่ 1
Download PDF Version ข่าวนักศึกษาสาขาการจัดการท่องเที่ยวร่วมกันจัดทัศนศึกษา ณ วัดต่างๆในกรุงเทพมหานค ...
2019-11-05 12:57:04
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางสู่ดินแดนทะเลงามแห่งภาคตะวันออก จังหวัดจันทบุรี ในวันที่ 16-17 พ.ย. 2562
Download PDF Version ข่าวร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางสู่ดินแดนทะเลงามแห่งภาคตะวันออกจังหวัดจันทบุร ...
2019-10-09 12:42:44
“บุกเขาช่องลม ชมธรรมชาติ เดินสูดอากาศ ที่นครนายก” กับนักศึกษาสาขาการจัดการท่องเที่ยว วิทยาลัยนานาชาติ มรภ.สวนสุนันทา
Download PDF Version ข่าว“บุกเขาช่องลม ชมธรรมชาติ เดินสูดอากาศ ที่นครนายก” กับนักศึกษาสา ...
2019-10-07 12:33:39
นักศึกษาและอาจารย์สาขาการจัดการท่องเที่ยวร่วมต้อนรับนักเรียนชั้นมัธยมปลายในงานเปิดบ้านท่องเที่ยว Open House 2019
Download PDF Version ข่าวนักศึกษาและอาจารย์สาขาการจัดการท่องเที่ยวร่วมต้อนรับนักเรียนชั้น มัธยมปลายใ ...
2019-10-04 12:41:11
ข่าวย้อนหลัง