หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

นักศึกษาสาขาการจัดการท่องเที่ยวทัศนศึกษา ณ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM)
Download PDF Version ข่าวนักศึกษาสาขาการจัดการท่องเที่ยวทัศนศึกษา ณ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ ...
2020-03-05 11:57:34
นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาการจัดการท่องเที่ยว ร่วมทัศนศึกษา ณ อำเภออู่ท่อง จังหวัดสุพรรณบุรี
Download PDF Version ข่าวนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาการจัดการท่องเที่ยว ร่วมทัศนศึกษา ณ อำเภออู่ท่อง จั ...
2020-03-03 14:37:01
นักศึกษาสาขาการจัดการท่องเที่ยว วิทยาลัยนานาชาติ ได้รับรางวัลนักวิจัยยอดเยี่ยม ประจำปีการศึกษา 2563
Download PDF Version ข่าวนักศึกษาสาขาการจัดการท่องเที่ยว วิทยาลัยนานาชาติ ได้รับรางวัลนักวิจัยยอดเยี ...
2020-03-03 13:47:21
สาขาการจัดการท่องเที่ยว วิทยาลัยนานาชาติ มรภ.สวนสุนันทา จัดบรรยายพิเศษโดยทัคคุเทศก์มืออาชีพ
Download PDF Version ข่าวสาขาการจัดการท่องเที่ยว วิทยาลัยนานาชาติ มรภ.สวนสุนันทาจัดบรรยายพิเศษโดยทัค ...
2020-03-03 12:36:06
รูปภาพเพิ่มเติมจากงาน 3rd SSRUIC Mini Conference 2563
Download PDF Version รูปภาพนักศึกษาสาขาการจัดการท่องเที่ยวในงาน 3rd SSRUIC Mini Conference 2020 ...
2020-02-06 11:16:20
งานประชุมวิชาการ SSRUIC Mini Conference ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563
Download PDF Version ข่าว 3rd SSRUIC Mini Conference ภาษาไทย ...
2020-02-06 11:12:36
นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาการจัดการท่องเที่ยว เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนภาษาวัฒนธรรม ณ College of Management, National Pingtung University ไต้หวัน
Download PDF Version ข่าวนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาการจัดการท่องเที่ยว เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนภาษาวั ...
2020-02-03 10:52:41
อาจารย์ประจำสาขาการจัดการท่องเที่ยวดำเนินโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษให้แก่ผู้ให้บริการเรือโดยสาร ณ ชุมชนตลาดน้ำท่าคา จ.สมุทรสงคราม
Download PDF Version ข่าวอาจารย์ประจำสาขาการจัดการท่องเที่ยวดำเนินโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษให้แก่ผู้ให้ ...
2020-01-20 11:57:22
การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2562 วิทยาลัยนานาชาติ
Download PDF Version ข่าวการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2562 วิทยาลัยนานาชาติ ภา ...
2020-01-20 11:52:37
ข่าวย้อนหลัง