หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

การฝึกทักษะมัคคุเทศก์ในสถานการณ์จำลองของนักศึกษา สาขาการจัดการท่องเที่ยว
Download PDF Version ข่าวการฝึกทักษะมัคคุเทศก์ในสถานการณ์จำลองของนักศึกษา  สาขาการจัดการท่องเที ...
2020-11-01 11:38:34
โครงการ English Day Camp ณ โรงเรียนวัดป่างิ้ว จังหวัดปทุมธานี
English Day Camp 2020 at Wat Pangiw School, Prathum Thani ภาษาไทย  ...
2020-11-01 10:53:23
ประเพณีลอยกระทงและเทศกาลฮาโลวีน ณ วิทยาลัยนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2563
๊Download PDF Version ข่าวประเพณีลอยกระทงและเทศกาลฮาโลวีน ณ วิทยาลัยนานาชาติ ปีการศึกษา 2563 ภาษาไทย ...
2020-11-01 08:58:47
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
Download PDF Version ข่าวการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ภาษาไทย ...
2020-10-10 09:56:14
การประชุมปรับปรุงหลักสูตรสาขาการจัดการท่องเที่ยวและสาขาการจัดการโรงแรม วิทยาลัยนานาชาติ มรภ.สวนสุนันทา
Download PDF Version ข่าวการประชุมปรับปรุงหลักสูตรสาขาการจัดการท่องเที่ยวและสาขาการจัดการโรงแรม วิทย ...
2020-10-03 09:08:08
การอบรมพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยด้านการท่องเที่ยว ปี 2563
Download PDF Version ข่าวการอบรมพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยด้านการท่องเที่ยว ปี 2563 ภาษาไทย  ...
2020-10-02 11:19:15
โครงการ English Day Camp ณ โรงเรียนวัดป่างิ้ว จังหวัดปทุมธานี
Download PDF Version ข่าวโครงการ English Day Camp ณ โรงเรียนวัดป่างิ้ว จังหวัดปทุมธานี ภาษาไทย ...
2020-10-02 10:43:25
International College, SSRU completed the Quality Assurance for the Academic Year 2019
On September 11, 2020, the internal quality assurance at the institutional level was carried out to ...
2020-09-15 17:17:12
ข่าวปัจจุบัน