หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

อาจารย์สาขาการจัดการท่องเที่ยวเข้าร่วมอบรมการผลิตสื่อการสอนออนไลน์ในโครงการ SSRU Next
Download PDF Version ข่าวอาจารย์สาขาการจัดการท่องเที่ยวเข้าร่วมอบรมการผลิตสื่อการสอนออนไลน์ในโครงการ ...
2020-12-01 06:26:11
โครงการฝึกฝนทักษะมัคคุเทศก์อาชีพสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2โดยดร.ศิริเพ็ญ เยี่ยมจรรยา
Download PDF Version ข่าวโครงการฝึกฝนทักษะมัคคุเทศก์อาชีพสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2โดยดร.ศิริเพ็ญ เยี ...
2020-12-01 06:26:11
โครงการ English Day Camp 2020 โรงเรียนวัดป่างิ้ว จังหวัดปทุมธานี
Download PDF Version ข่าวDownload PDF Version ข่าวโครงการ English Day Camp 2020 โรงเรียนวัดป่างิ้ว จ ...
2020-12-01 06:26:11
โครงการปัจฉิมนิเทศหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาการจัดการท่องเที่ยว ปีการศึกษา 2563
Download PDF Version ข่าวโครงการปัจฉิมนิเทศหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาการจัดการท่องเที่ยว ภาษาไทย ...
2020-12-01 06:26:11
ข่าวย้อนหลัง