หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

สาขาการจัดการท่องเที่ยว วิทยาลัยนานาชาติ รับสมัครนักศึกษารอบใหม่ ระหว่างวันที่ 9-15 มิถุนายน 2563
สาขาการจัดการท่องเที่ยว วิทยาลัยนานาชาติ รับสมัครนักศึกษารอบใหม่ ระหว่างวันที่ 9-15 มิถุนายน 2563 ...
2020-06-08 12:27:12
พิธีถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 2563
Download PDF Version ข่าวพิธีถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรี ...
2020-07-28 21:22:42
ขอแสดงความยินดีกับดร.ศิริเพ็ญ เยี่ยมจรรยา
Download PDF Version ข่าวขอแสดงความยินดีกับดร.ศิริเพ็ญ เยี่ยมจรรยา ภาษาไทย ...
2020-07-26 12:45:52
พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ
ข่าวพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ ภาษาไทย ...
2020-05-20 09:50:24
นักศึกษาสาขาการจัดการท่องเที่ยวทัศนศึกษา ณ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM)
Download PDF Version ข่าวนักศึกษาสาขาการจัดการท่องเที่ยวทัศนศึกษา ณ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ ...
2020-03-05 11:57:34
นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาการจัดการท่องเที่ยว ร่วมทัศนศึกษา ณ อำเภออู่ท่อง จังหวัดสุพรรณบุรี
Download PDF Version ข่าวนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาการจัดการท่องเที่ยว ร่วมทัศนศึกษา ณ อำเภออู่ท่อง จั ...
2020-03-03 14:37:01
นักศึกษาสาขาการจัดการท่องเที่ยว วิทยาลัยนานาชาติ ได้รับรางวัลนักวิจัยยอดเยี่ยม ประจำปีการศึกษา 2563
Download PDF Version ข่าวนักศึกษาสาขาการจัดการท่องเที่ยว วิทยาลัยนานาชาติ ได้รับรางวัลนักวิจัยยอดเยี ...
2020-03-03 13:47:21
ข่าวย้อนหลัง