หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

อาจารย์สาขาการจัดการท่องเที่ยวเข้าร่วมอบรมการผลิตสื่อการสอนออนไลน์ในโครงการ SSRU Next
Download PDF Version ข่าวอาจารย์สาขาการจัดการท่องเที่ยวเข้าร่วมอบรมการผลิตสื่อการสอนออนไลน์ในโครงการ ...
2020-12-01 06:26:11
โครงการฝึกฝนทักษะมัคคุเทศก์อาชีพสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2โดยดร.ศิริเพ็ญ เยี่ยมจรรยา
Download PDF Version ข่าวโครงการฝึกฝนทักษะมัคคุเทศก์อาชีพสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2โดยดร.ศิริเพ็ญ เยี ...
2020-12-01 06:26:11
โครงการ English Day Camp 2020 โรงเรียนวัดป่างิ้ว จังหวัดปทุมธานี
Download PDF Version ข่าวDownload PDF Version ข่าวโครงการ English Day Camp 2020 โรงเรียนวัดป่างิ้ว จ ...
2020-12-01 06:26:11
โครงการปัจฉิมนิเทศหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาการจัดการท่องเที่ยว ปีการศึกษา 2563
Download PDF Version ข่าวโครงการปัจฉิมนิเทศหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาการจัดการท่องเที่ยว ภาษาไทย ...
2020-12-01 06:26:11
การฝึกทักษะมัคคุเทศก์ในสถานการณ์จำลองของนักศึกษา สาขาการจัดการท่องเที่ยว
Download PDF Version ข่าวการฝึกทักษะมัคคุเทศก์ในสถานการณ์จำลองของนักศึกษา  สาขาการจัดการท่องเที ...
2020-11-01 11:38:34
โครงการ English Day Camp ณ โรงเรียนวัดป่างิ้ว จังหวัดปทุมธานี
English Day Camp 2020 at Wat Pangiw School, Prathum Thani ภาษาไทย  ...
2020-11-01 10:53:23
ประเพณีลอยกระทงและเทศกาลฮาโลวีน ณ วิทยาลัยนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2563
๊Download PDF Version ข่าวประเพณีลอยกระทงและเทศกาลฮาโลวีน ณ วิทยาลัยนานาชาติ ปีการศึกษา 2563 ภาษาไทย ...
2020-11-01 08:58:47
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
Download PDF Version ข่าวการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ภาษาไทย ...
2020-10-10 09:56:14
การประชุมปรับปรุงหลักสูตรสาขาการจัดการท่องเที่ยวและสาขาการจัดการโรงแรม วิทยาลัยนานาชาติ มรภ.สวนสุนันทา
Download PDF Version ข่าวการประชุมปรับปรุงหลักสูตรสาขาการจัดการท่องเที่ยวและสาขาการจัดการโรงแรม วิทย ...
2020-10-03 09:08:08
ข่าวย้อนหลัง