หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

อาจารย์ประจำสาขาการจัดการท่องเที่ยวดำเนินโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษให้แก่ผู้ให้บริการเรือโดยสาร ณ ชุมชนตลาดน้ำท่าคา จ.สมุทรสงคราม
Download PDF Version ข่าวอาจารย์ประจำสาขาการจัดการท่องเที่ยวดำเนินโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษให้แก่ผู้ให้ ...
2020-01-20 11:57:22
การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2562 วิทยาลัยนานาชาติ
Download PDF Version ข่าวการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2562 วิทยาลัยนานาชาติ ภา ...
2020-01-20 11:52:37
อาจารย์สาขาการจัดการท่องเที่ยว วิทยาลัยนานาชาติ ร่วมมอบของขวัญปีใหม่ให้แก่คณบดี วิทยาลัยนานาชาติ
Download PDF Version ข่าวอาจารย์สาขาการจัดการท่องเที่ยว วิทยาลัยนานาชาติ ร่วมมอบของขวัญปีใหม่ให้แก่ค ...
2020-01-20 10:29:25
คณาจารย์และนักศึกษาสาขาการจัดการท่องเที่ยวร่วมทำบุญปีใหม่ 2563 ณ วิทยาลัยนานาชาติ มรภ.สวนสุนันทา
Download PDF Version ข่าวอาจารย์และนักศึกษาสาขาการจัดการท่องเที่ยวร่วมทำบุญปีใหม่ 2563 ภาษาไทย ...
2020-01-20 10:24:37
รวมรูปถ่ายบรรยากาศดีๆในโครงการแอ่วเหนือ แล อาเซียน 2 ประเทศ ประจำปี 2562
Download PDF Version รวมรูปถ่ายบรรยากาศดีๆในโครงการแอ่วเหนือ แล อาเซียน 2 ประเทศ ประจำปี 2562  ...
2019-12-11 12:44:15
สาขาการจัดการท่องเที่ยว วิทยาลัยนานาชาติ จัดโครงการ แอ่วเหนือ แล อาเซียน 2 ประเทศ ประจำปี 2562
Download PDF Version ข่าวสาขาการจัดการท่องเที่ยว วิทยาลัยนานาชาติจัดโครงการ แอ่วเหนือ แล อาเซียน 2 ป ...
2019-12-11 12:18:36
นักศึกษาสาขาการจัดการท่องเที่ยวเข้าร่วมประกวดในโครงการ "Say No To Plastic"
Download PDF Version ข่าวนักศึกษาสาขาการจัดการท่องเที่ยวเข้าร่วมประกวดในโครงการ "Say No To Plas ...
2019-12-11 10:59:21
นักศึกษาและอาจารย์สาขาการจัดการท่องเที่ยวร่วมโครงการทัศนศึกษา ณ วัดต่างๆ ในกรุงเทพมหานคร วันที่ 2
Download PDF Version ข่าวนักศึกษาและอาจารย์สาขาการจัดการท่องเที่ยวร่วมโครงการทัศนศึกษา ณ วัดต่างๆ ใน ...
2019-11-06 12:59:32
รวมรูปการเดินทางสู่จังหวัดชลบุรีของพวกเรา นักศึกษาสาขาการจัดการท่องเที่ยว วิทยาลัยนานาชาติ มรภ.สวนสุนันทา 2562
Download PDF Version ข่าวรวมรูปการเดินทางสู่จังหวัดชลบุรีของพวกเรา นักศึกษาสาขาการจัดการท่องเที่ยว ว ...
2019-11-06 12:09:35
มัคคุเทศก์น้อยจากสาขาการจัดการท่องเที่ยว วิทยาลัยนานาชาติ มรภ.สวนสุนันทา
Download PDF Version ข่าวมัคคุเทศก์น้อยจากสาขาการจัดการท่องเที่ยว วิทยาลัยนานาชาติ มรภ.สวนสุนันทา ภา ...
2019-11-06 11:08:09
ข่าวย้อนหลัง