หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ
ข่าวพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ ภาษาไทย ...
2020-05-20 09:50:24
นักศึกษาสาขาการจัดการท่องเที่ยวทัศนศึกษา ณ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM)
Download PDF Version ข่าวนักศึกษาสาขาการจัดการท่องเที่ยวทัศนศึกษา ณ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ ...
2020-03-05 11:57:34
นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาการจัดการท่องเที่ยว ร่วมทัศนศึกษา ณ อำเภออู่ท่อง จังหวัดสุพรรณบุรี
Download PDF Version ข่าวนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาการจัดการท่องเที่ยว ร่วมทัศนศึกษา ณ อำเภออู่ท่อง จั ...
2020-03-03 14:37:01
นักศึกษาสาขาการจัดการท่องเที่ยว วิทยาลัยนานาชาติ ได้รับรางวัลนักวิจัยยอดเยี่ยม ประจำปีการศึกษา 2563
Download PDF Version ข่าวนักศึกษาสาขาการจัดการท่องเที่ยว วิทยาลัยนานาชาติ ได้รับรางวัลนักวิจัยยอดเยี ...
2020-03-03 13:47:21
สาขาการจัดการท่องเที่ยว วิทยาลัยนานาชาติ มรภ.สวนสุนันทา จัดบรรยายพิเศษโดยทัคคุเทศก์มืออาชีพ
Download PDF Version ข่าวสาขาการจัดการท่องเที่ยว วิทยาลัยนานาชาติ มรภ.สวนสุนันทาจัดบรรยายพิเศษโดยทัค ...
2020-03-03 12:36:06
รูปภาพเพิ่มเติมจากงาน 3rd SSRUIC Mini Conference 2563
Download PDF Version รูปภาพนักศึกษาสาขาการจัดการท่องเที่ยวในงาน 3rd SSRUIC Mini Conference 2020 ...
2020-02-06 11:16:20
งานประชุมวิชาการ SSRUIC Mini Conference ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563
Download PDF Version ข่าว 3rd SSRUIC Mini Conference ภาษาไทย ...
2020-02-06 11:12:36
ข่าวย้อนหลัง