หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > อาจารย์ประจำสาขาการจัดการท่องเที่ยวเข้าร่วมอบรมทักษะด้าน IT เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
อาจารย์ประจำสาขาการจัดการท่องเที่ยวเข้าร่วมอบรมทักษะด้าน IT เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

admin tourism
2019-05-29 11:14:24

Download PDF Version ข่าวการอบรม IT ภาษาไทย