หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ทีมโครงการวิจัยสาขาการจัดการท่องเที่ยว วิทยาลัยนานาชาติ มรภ.สวนสุนันทาสำรวจและวางแผนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยว
ทีมโครงการวิจัยสาขาการจัดการท่องเที่ยว วิทยาลัยนานาชาติ มรภ.สวนสุนันทาสำรวจและวางแผนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยว

admin tourism
2019-07-08 12:05:39

Download PDF Version ข่าวอาจารย์และนักศึกษาสาขาการจัดการท่องเที่ยวลงสำรวจพื้นที่ชุมชนบางหัวเสือ ภาษาไทย