หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > อาจารย์สาขาการจัดการท่องเที่ยวจัดโครงการปฐมนิเทศน์ก่อนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในรายวิชา 4539 Preparation for Internship in Tourism Industry ปีการศึกษา 2562
อาจารย์สาขาการจัดการท่องเที่ยวจัดโครงการปฐมนิเทศน์ก่อนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในรายวิชา 4539 Preparation for Internship in Tourism Industry ปีการศึกษา 2562

admin tourism
2019-05-27 13:18:35

Download PDF Version ข่าว อาจารย์สาขาการจัดการท่องเที่ยวจัดโครงการปฐมนิเทศน์ก่อนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในรายวิชา 4539 Preparation for Internship in Tourism Industry ปีการศึกษา 2562