หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > อาจารย์ประจำสาขาการจัดการท่องเที่ยวร่วมประชุมทบทวนแผนยุทธศาสตร์และวางแผนปฏิบัติการณ์ประจำปี 2563 และในระยะเวลา 5 ปี ของวิทยาลัยนานาชาติ
อาจารย์ประจำสาขาการจัดการท่องเที่ยวร่วมประชุมทบทวนแผนยุทธศาสตร์และวางแผนปฏิบัติการณ์ประจำปี 2563 และในระยะเวลา 5 ปี ของวิทยาลัยนานาชาติ

admin tourism
2019-06-14 10:40:53

Download PDF Version ข่าวอาจารย์ประจำสาขาการจัดการท่องเที่ยวร่วมประชุมทบทวนแผนยุทธศาสตร์และวางแผนปฏิบัติการณ์ประจำปี 2563 และในระยะเวลา 5 ปี ของวิทยาลัยนานาชาติ