หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > นักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 4 สาขาการจัดการท่องเที่ยวเข้าร่วมโครงการแข่งขันทักษะวิชาการด้านภาษา ครั้งที่ 1 จัดโดยคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่บพิตรพิมุข จักวรรดิ
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 4 สาขาการจัดการท่องเที่ยวเข้าร่วมโครงการแข่งขันทักษะวิชาการด้านภาษา ครั้งที่ 1 จัดโดยคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่บพิตรพิมุข จักวรรดิ

admin tourism
2019-08-14 14:03:47

Download PDF Version ข่าวนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 4 สาขาการจัดการท่องเที่ยวเข้าร่วมโครงการแข่งขันทักษะวิชาการด้านภาษา  ครั้งที่ 1 จัดโดยคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่บพิตรพิมุข จักวรรดิ ภาษาไทย