หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาการจัดการท่องเที่ยว นำเสนอผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในรายวิชา ITM 4539 Preparation for Pre-Internship in Tourism Management
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาการจัดการท่องเที่ยว นำเสนอผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในรายวิชา ITM 4539 Preparation for Pre-Internship in Tourism Management

admin tourism
2019-08-15 13:41:57

Download PDF Version ข่าว4th year Tourism Management Students presented their Pre-Internship Program for ITM 4539 Preparation for Pre-Internship in Tourism Management ภาษาไทย