หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > นักศึกษาสาขาการจัดการท่องเที่ยวร่วมพิธีขอขมาอาจารย์เพื่อฝากตนเป็นศิษย์และพิธีการบายศรีสู่ขวัญ ปีการศึกษา 2562
นักศึกษาสาขาการจัดการท่องเที่ยวร่วมพิธีขอขมาอาจารย์เพื่อฝากตนเป็นศิษย์และพิธีการบายศรีสู่ขวัญ ปีการศึกษา 2562

admin tourism
2019-09-16 09:56:47

Download PDF Version ข่าวนักศึกษาสาขาการจัดการท่องเที่ยวร่วมพิธีขอขมาอาจารย์เพื่อฝากตนเป็นศิษย์และพิธีการบายศรี         สู่ขวัญ ปีการศึกษา 2562 ภาษาไทย