หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > อาจารย์สาขาการจัดการท่องเที่ยวเข้าร่วมโครงการสำรวจพื้นที่เพื่อดำเนินงานวิจัยด้านการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันตก
อาจารย์สาขาการจัดการท่องเที่ยวเข้าร่วมโครงการสำรวจพื้นที่เพื่อดำเนินงานวิจัยด้านการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันตก

admin tourism
2019-09-20 09:51:11

Download PDF Version ข่าวLecturers from Tourism Management, SSRUIC, joined fieldtrip to Western Coastal Areas of Thailand for Research in Spa and Wellness Tourism Development ภาษาไทย