หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาการจัดการท่องเที่ยว เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนภาษาวัฒนธรรม ณ College of Management, National Pingtung University ไต้หวัน
นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาการจัดการท่องเที่ยว เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนภาษาวัฒนธรรม ณ College of Management, National Pingtung University ไต้หวัน

admin tourism
2020-02-03 10:52:41

Download PDF Version ข่าวนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาการจัดการท่องเที่ยว เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนภาษาวัฒนธรรม ณ College of Management, National Pingtung University ไต้หวัน ภาษาไทย